با خُلقِ خوبت

نشان بده به همه

که خدا بهترین را

برای بهترین خَلق خود

انتخاب کرده است