من همینم
دخترم
از نسل همان دختری که مادر پدرش بود. از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها...
من دخترم
از نسل همان دختری که خواهر حسین بود سلام الله علیهما...
من دخترم
از نسل مادران فرزندانی که از فرزندانشان فقط یک اسم برایشان مانده که سلام خداوند بر آن ها...
من دخترم
و یک یادگاری از مادرم دارم...
و آن چادر من است...

+
می گویند چرا لحن وبلاگت رسمی است.
خواهرای خوبم، برادران من!
 من دخترم! اما دخترانه هایم را نباید جار بزنم. این جا انگار که مستقیم با شما صحبت می کنم. همانطور که اگر رودر روی شما بودم همینطور صحبت می کردم اینجا هم همین طور صحبت می کنم.
اگر مطمئن بودم همه دختر هستن خیلی خیلی دوست داشتم دخترانه بنویسم. اما نامحرم نامحرم است چه در دنیای واقعی چه در دنیای مجازی