گاه نوشت های یک دختر

دختری مسلمان آن هم شیعه ولایی

۹ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

چهارشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۰۳ ق.ظ فرزانه رهبر
عزای ابدی

عزای ابدی

مگر جز این است که سیاهی چادرتان

عزای ابدی بی چادر شدن

دختر علی در کربلاست؟

درود و صد درود بر شما.

حیف که تنها محرم و صفر،می توانیم هم همراهیتان کنیم.

ـــجمله ای از یک سیدــــ
۳۱ تیر ۹۴ ، ۰۷:۰۳ ۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۵۹ ق.ظ فرزانه رهبر
خوب فکر کن عزیزم

خوب فکر کن عزیزم

در این دو راهی های حجاب و بی حجابی،
    این دو راهی پاکی آلودگی،
        من مطمئنم که تو
    تویی که دوست داری پاک باشی
قطعا پاکی و حجاب را انتخاب می کنی
    فقط ببین چه کسی فریاد می زند چادرت را در بیار
       و چه کسی می گوید حجابت را رعایت کن
    آن وقت مطمئنم که تو حجابت را کنار نمی گذاری
به خاطر تعدادی مرد هوس باز

۲۹ تیر ۹۴ ، ۰۷:۵۹ ۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
جمعه, ۲۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۵۲ ق.ظ فرزانه رهبر
برادرم نگاهت

برادرم نگاهت

در کودکی دنبال رنگارنگ بودی و این روز ها دنبال رنگ های پررنگ
همین طور که می روی باید بزرگتر شوی نه این که کودک بمانی
برادرم چشمت را به رنگ های خیابان بدوز
چشمت را به آبی آسمان خدا بدوز
که خدا بهتر می خرد تو را
۲۶ تیر ۹۴ ، ۰۷:۵۲ ۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
چهارشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۴۳ ق.ظ فرزانه رهبر
دلیل من

دلیل من

چادر پوشیدن منطق و دلیل نمی خواهد

کمی فکر می خواهد

که بین یک دوراهی

کدام را باید انتخاب کنیم؟

خدا

یا چشم های هرزه و هوس دیگران

انتخاب با خودت
۲۴ تیر ۹۴ ، ۰۷:۴۳ ۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
سه شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۲۷ ق.ظ فرزانه رهبر
نگاه خدا برایم بهتر است ازهر نگاهی

نگاه خدا برایم بهتر است ازهر نگاهی

یادتان هست کوچک که بودیم ناخن های دست و پایمان را برای هم لاک می زدیم؟ بعضی وقت ها هم دست داداش کوچکمان را هم می گرفتیم و لاک می زدیم. یادش به خیر ولی این ها همه مال همون مقع و همون کودکی بود.
ولی الآن ما بزرگ شدیم. دیگر می دانیم که کودک نیستیم تا بخواهیم دست و پایمان را لاک بزنیم به دیگران نشان بدهیم. چون می دانیم خدا خریدار واقعی ماست. نه چشم های خیابان ها. و نه هوس هوس بازان.
 ما خودمان را برای خودمان و برای خدای خودمان حفظ می کنیم. وگرنه همه این لاک ها را که شما روی ناخن هایتان می زنید، همه این رژ هایی را که نباید بزنید و می زنید را ما هم داریم. اما برای یک نفر خرجشان می کنیم.
این طور ارزش خودمان را هم حفظ کرده ایم. این طور خریدارمان بهتر ما را می خرد. 
نگاه خدا بهتر است از هر نگاهی که در خیابان ها به دنبال من باشد.
۲۳ تیر ۹۴ ، ۰۷:۲۷ ۹ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰